21 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเลย งดสูบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ผลิตน้ำประปา

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/Gg_DI-E

จังหวัดเลย ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ่างเก็บน้ำเพื่อเกษตร และน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาใช้เขตเทศบาลเมืองเลย และตำบลใกล้เคียง เหลือน้ำในอ่างเพียงร้อยละ 19 ของความจุอ่าง ถือว่าต่ำสุดในรอบ 30 ปี การประปาส่วนภูมิภาคประกาศงดสูบน้ำ โดยให้การประปาไปสูบน้ำจากแม่น้ำเลยแทน